۵۹ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

گره کور بود,نه پیوند

کلمه های مشترک قابل فهم بین ما از کلمات مشترک بین ماهی و درخت کمتر بود.
اولش به کلمه نیاز نبود اما بعد اوضاع عوض شد؛
لازم بود حرف بزنیم ولی نمیشد...احساس غربت میکردم.حتما تو هم با من غزیب تر از تنهاییت بودی.

خودتان را قورت ندهید

برای آدمی که نشسته تا شما را از کلمه هایتان پیدا کند خودتان را قورت ندهید.
حداقل بگویید چیزی هست که نباید بپرسد ولی بگویید.

فرسایش

وقتی رفت پیامک فرستاد :ظهر تا حالا انگار چندسال گذشت...تو این چند ساعت چند سال پیر شدم.روز سختی بود فاطمه!

پیرشدن یه پروسه ست که از نقطه مشخصی شروع میشه.مرگ هم.

نمیتوانی از من خبر نداشته باشی*

راستی چه خبر از من؟ خوبم؟ تو باید بهتر بدانی...

*عنوان از حامد ابراهیم پور

بی زاری

نزدیک ِنزدیک؛ دوستِ دوست

بعد می بینی یکباره دور میشه و بدون غم و زاری بیزار میشی ازش.

همه چیز به قدری ساده اتفاق می افته که با پیچیده ترین قوانین روابط انسانی قابل تحلیل نیست.

بهارشیراز,پاییزتهران

امروز بعد سه چهار سال چت ها رو میخوندم. من و امیدمون...
 نون بگیرم؟چقدر دیر برگشتی...چقدر حال خوش و هوای خوبی بین حرفهامون بود.

تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو *

مثل همیشه تو ذهنم داشتم حرف میزدم با تو
مثل همه ی وقتهایی که بقیه براشون سواله چه طور حوصله میکنم تنها قدم بزنم یا کوه برم چند ساعت,
دارم با تو حرف میزنم و دلم نمیخواد بودن دیگران رشته ی کلام ذهنیم با تو رو قطع کنه....
*عنوان از مولانا جلال الدین

____

وقتی کارفرما نیروی کار خانوم استخدام میکنه قطعا با شرایطی که نیروی کار "زن" استخدام میکنه یکی نیست!

دومی نمیتونه به بیمه نشدن,تاخیر در پرداخت حقوق و قرارداد نداشتن و ... اعتراض کنه . لطفا در محیط کار فارغ از جنسیت فعالیت کنید.

اشتباه

وقتی آخر قصه رو میدونی اما تصمیمت عوض نمیشه
یا خیلی قوی هستی یا خیلی ساده لوحی!

نشانه گیری

یک اولویت مهم تر داشته باش

زندگی حول یک محور حتما بهتر میچرخد؛ چرخ را ببین!