۱۶ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

درد آنجا که زیاد است به حاشا برسد*

انگار بدون یی حسی و بیهوشی دارن جراحیم میکنن
دردم نمیاد! ازین بابت نگران خودمم.خطرناک نباشه یکوقت:)
*عنوان از احسان افشاری
فاطمه سروری

چهارده سالگی

پرسیدم بزرگتر که بشم اوضاع بهتر میشه ؟
گفت نه! فقط مقاوت تو بیشتر میشه کمتر ناراحت میشی
انگار راست گفته بود.
فاطمه سروری

من از عهد آدم تورا دوست دارم*

همسایه درو باز کرد رفتم پشت در واحدش گلها رو گذاشتم و زدم بیرون
براش پیامک فرستادم: پشت در یکی منتظرته
جواب داد: قشنگن
* عنوان از دکتر قیصر امین پور
فاطمه سروری

حرفهای عقیم

به جایی رسیدم که قبل از گفتن هرچیزی با خودم فکر میکنم حالا بگم چی میشه؟!
و من یبینم هیچی! تقریبا و گاهی تحقیقا هیچی...
فاطمه سروری

یادبود

گاهی ؛ فقط گاهی لبخند بزن و رد شو
عابرها هیچ وقت مقصدهای خوبی نیستن!
فاطمه سروری

پیرزنی شده ام با موهای پررنگ

تازگی ها فهمیده ام زیاد به گذشته هام می بالم زیاد ازش حرف میزنم
و اینها  نشونه های مسلم پیریه حتی در همین سنی که دارم
فاطمه سروری

بگو سیب

یکی از شفابخش ترین چیزها برای من دیدن عکسهای دسته جمعیه.

ایستادن کنار آدمهایی که ربط های ازلی و ابدی به هم دارن و با همه ی اختلاف ها و دلخوری ها همدیگه رو دوست دارن.

فاطمه سروری