عشق دونده ست؛ شکست نمیخوره.فقط خسته میشه.

تو تنها موضوعی هستی در جهان که ترجیح میدم فقط بهت فکر کنم و هیچی ازت ننویسم. تنها موضوعی هستی در جهان که فقط به من ربط داری نه به هیچ کس دیگه.برای همین نمینویسمت نمیگمت که در معرض قضاوت دیگران باشی. به خوبیهات تعلق خاطر دارم به بدیهات هم؛ به همین موجود اورجینالی که هستی. تو برای من زیبایی حتی اگر دیگران زیبا نبیننت. چه بهتر که زیبایی تو و شکوهت برای دیگران در حجاب باشه. کی تشخیص میده تو چی هستی جز من که با یه نور ضعیف و امید وسیع وقت گذاشتم و تا عمق روح تو رفتم با بلیت عمرم.یه جایی وسط راه برگشتن خودمو جا گذاشتم. اگر به خودت سر زدی و من رو پیدا کردی رحم کن و من رو به من برگردون. هرچی در خودم میگردم خالی ام.پس بده منو به خودم یا نمیدونم به یادگار نگهم دار برای خودت.

وقت و دل؛ هر دو تنگ

خانومتون دیشب با من حرف زدن. نگرانه اگر بخاطر مهریه بری زندان کسی نباشه شما رو آزاد کنه. نگرانه غرورت بشکنه. نگفت اما دلتنگه اما خسته ست اما دل دل میکنه برگردی. کاش جرئت داشتم بیام سرکار شما بی معطلی ببرمتون به دیدن خانومتون. لطفا برگردین...برگشتنتون شفاست؛ نگذارید دارو دیر برسه به یه رابطه ی بیمار.

کجای ماجرای خودت هستی

کوتاه اومدن برای پیش برد زندگی خانوادگی یک فضیلت زنانه ست فقط؟
یا اصلا عقب نشینی از اولویت های شخصی ، رفتاری قدرتمندانه ست یا ضعفی رو در ما بیان میکنه؟
زن بودن چرا سبب میشه گاها نقش دوم و سوم داستان زندگی خودمون باشیم؟

نامه به کودکی که ....

امیرحافظ پسرم اگر یه روزی در یه رابطه ای آدم دوم شدی یا اولی بودی و متوجه شدی دومی هم هست غمگین نشو. عزیزم تو انقدر ارزشمندی که فرد دیگه ای در این جهان قدر وجود و حضورت رو در زندگی بدونه . من و پدرت رو ببخش اگر خلاف این با تو رفتار کردیم. پسرم دوست داشتن و احترام از خودت شروع میشه به خودت احترام بگذار . حتی اگر من با تو رفتاری داشتم که ارزشمند بودنت رو زیر سوال برده ترکم کن. اما دوست داشتن خودت رو هرگز ترک نکن.

سخت مثل غلط نکردن

اشتباه کردن ذات آدم نیست، انتخابِ آدمهاست.

موقعیت مکانی: زمین

گفت وقتی یکی بهت سیب میده در جواب بهش باغ سیب نبخش چون متوجه نمیشه لطف بوده؛ خودش رو مستحق میدونه و حس میکنه وظیفه ای رو انجام دادی که قطعا شامل پاداش و تشکر نمیشه.

یک عاشقانه آرام

عاشق شدن مساله ای نیست،
عاشق ماندن مساله ماست.
بقای عشق، نه بروز عشق...
عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است،
نه شدت ظهورش.
* عنوان و متن از نادر ابراهیمی