به سوی آرام گرفتن در خود

داشت یادم می رفت با خودم چند چندم.

که کدوم سمت میخوام برم کدوم سمت هدف و مسیرم هست...

حواسم پرت شد به ادمها و فراموش کردم.

منطقه پرواز ممنوع

چشمهات خیلی زیباست.

از نگاهت سخت میشه چشم برداشت.

فصلِ رُستن

به دانه ای می ماندم که ترک خورده تا بروید...

بال درآوردم

هرچیزی که با فرکانس خودم و راه تازه و جریان تازه زندگیمهمخوانی نداره رو رها میکنم.

اشا

سکوت ابدی

بیش از اینها 

آه آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماند.

فروغ فرخ زاد

تله ی خودفریبی

در خلال 175 دقیقه جلسه رییس گفت: 

آدم دروغ هایی که به خودش میگه رو خیلی زودتر از دروغ هایی که به دیگران میگه باورش میشه.

لزوما دروغ نه؛ ولی جدی گرفتن یک خطای تحلیلی یا شناختی از چی ناشی میشه؟ میخوام وقت بذارم دروغ هایی که به خودم گفتم رو پیدا کنم.

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد*

ما در زندگی با مسائلی مواجهیم که از جنس مقابله و تلاش برای حل مساله و واکنش نشون دادن نیست. باید یکبار بنشینیم بپذیریم این شرایط ماست و در برابرش ناگزیریم به پذیرش. بعد که هر روز دیگه درگیر نبودیم و آرامش نسبی به دهنمون برگشت به مسائلی بپردازیم که در دایره اختیارات و نفوذ و انتخابهای ماست.

اگر این کار رو نکنیم به شکل روزمره با مواردی مواجهیم که نمیدونیم باید بپذیریم یا تلاش کنیم برای تغییرش و این دسته بندی نکردن ما رو گیج و خسته میکنه و تمرکز و دقتمون رو از دست میدیم.

بازگشت به مرحله قبل

گاهی اگر بگی 

بازگشت به قبل غیرممکن میشه.

سر ارادت ما و ...

گفتم انقدر خطوط چهره تون عمیق شده بود و خسته بودین شرم کردم گله کنم از رفتارهای تندتون....

آدمی که همیشه با صدای بلند داد میزنه و حق رو به خودش میده سکوت کرد.

خجالتم بیشتر شد که چرا در برابر این همه لطفش صبوری بیشتری نکردم.

به خودم حق میدم که...

روز اول کاری بعد از تعطیلات مدرسه بدون چادر مدرسه رفتم. همکارم تا من رو دید گفت تغییرات مبارکه. گفتم من بدون چادر هم با حجابم تفاوتی نکردم.

بعد فکر کردم در تصمیم گیری های شخصی وقتی به دیگران توضیح میدیم یعنی نظرشون مهمه و مسئله لزوما شخصی نیست. دیدم اون دو جمله توضیح هم خطا بوده و من آزادم با صلاح دید خودم در چارچوب قانون سازمان و جامعه م رفتار کنم.

قبل تر ها وقتی مرخصی میخواستم میرفتم می گفتم به این دلیل؛ الان حواسم هست حتی اگر دلیل مرخصی رو میگم اما مرخصی گرفتن حق من هست و برای حقم احترام قائلم.