۸۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

به خوش مزه گیِ دوست داشتن

خوش مزه گی که میگویم منظورم مزه ست طعم هست چیزی که درک شود و ذائقه را نوازش کند.

یک دوست میتواند زنده گی؛ زنده بودن را خوش طعم تر از پیش کند.

 در برابر دوست مناسک و آیینی را اجرا میکنیم به نام دوستی.

داشتنِ یک دوست؛ دوست داشتن و نگه داشتن یک دوست اتفاقی نیست که خودش بیفتد. باید بیندازیمش.

* سعی کردم با رسم الخط شما را به ذهنم نزدیک کنم.

ناگهان چقدر زود "تیر" میشود!

ترنم تیر ماه امسال سه ساله میشه.
ایشون وزنه ی مهمی هست در زندگی من
وجودش یه رویاست که حقیقت پیدا کرده...
لبخندهاش برق چشمهاش خوش اخلاقیش بدون جنگ و خونریزی سرزمین قلب ما رو تصرف کرده.

نرفتنی

یک مترسک خریده ام

عطر همیشگی ات را به تنش زده ام؛

گوشه اتاقم ایستاده!

درست مثل توست

فقط اینکه روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند.

فرناندو پسوا

اگر باران ببارد*

فردا ساعت ۴ از شبکه یک یه تله فیلم پخش میشه که وقتی هنوز بیست ساله نشده بودم خیلی دوستش داشتم؛ پر از زیبایی بود برای من. اسمش اگر باران ببارد بود.
چقدر رئوف و شیشه ای بودم روزگاری ....

در نهادم همه تویی که شور زیستن دارم

دلم میخواد برم پارچه بخرم بنشینم پای چرخ خیاطی برای خودم دامن بدوزم.

قابل انجام بود اگر فاعل فعل را بلد بود!

بوی بهشت میشنوم از سلام تو*

وسط دفتر و کتاب خوابم برده و تازه بیدار شدم.خودکار قرمز کنار دستم هست و از گردن درد خشک شدم.چراغ اتاق را که روشن کردم دیدم یک بشقاب میوه پوست کنده کنار کتابهام گذاشته و رویش یک دستمال کاغذی پهن شده. روی دستمال کاغذی با خودکار قرمز نوشته: سلام بیدار شدی حتما بخور؛ ضعف میکنی عزیزم.

مامان برای من دریچه معنویت است. مثل بوی سیب مثل بهشت.

از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای*

لیلی را به خودت میسپارم 

که دوست تر از من داری اش

هر خالقی مخلوقش را از تمام جهان عاشق تر است.