۳۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

احمق درون

آدم احمق تمام عمر اشتباهاتش را تکرار میکند و اسم این تکرارها را میگذارد نوستالژی! 

* از نوشته های وب قبلیم که بلاگفا قورت داد.

فاطمه سروری

چراغ سبز گولتان نرند

آدمها را عابرانی فرض کنید که کنار هم منتظرید تا چراغ قرمز شود و از عرض خیابان بگذرید.

هر کس آنسوی خیابان مسیر خودش را میرود.

فاطمه سروری

فریب کاری

بس که فریب میدهیم خودمان را 

این طور است که آدمهای شبیه خودمان را بیشتر جذب میکنیم

بی آنکه بدانیم چرا؛ فقط میگوییم : زمانه ی بدی است! 

فاطمه سروری

فوت کن

سطحی نباش!

قدم اولش این است که به هر آدمی اتفاقی موضوعی که میرسی اول یک فوت بکنی

 بعد ببین چیزی که ازش مانده چیست آن را بفهم!

فاطمه سروری

گره کور

خدایا گاهی وقتها از دست آدم کاری برنمی آید

من به " گاهی وقتها" در زندگی ام رسیده ام!

لطفا کاری کن که سخت محتاج کن ف یکون تو هستم

فاطمه سروری

اگر عاشق شدی صبور باش

اگر بگی یکوقت میترسد فکر میکند قرار است بیچاره اش کنی

صبر کن! پنجاه سال صبر کن تا نوه دار شود بعد برای نوه اش تعریف کن پدربزرگت را دوست داشتم خدابیامرز روح لطیفی داشت:)

فاطمه سروری

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی*

اکنون کجاست

چه میکند

کسی که فراموشش کرده ام

عباس کیارستمی

* عنوان از سعدی

فاطمه سروری