۳۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

احمق درون

آدم احمق تمام عمر اشتباهاتش را تکرار میکند و اسم این تکرارها را میگذارد نوستالژی! 

* از نوشته های وب قبلیم که بلاگفا قورت داد.

چراغ سبز گولتان نرند

آدمها را عابرانی فرض کنید که کنار هم منتظرید تا چراغ قرمز شود و از عرض خیابان بگذرید.

هر کس آنسوی خیابان مسیر خودش را میرود.

فریب کاری

بس که فریب میدهیم خودمان را 

این طور است که آدمهای شبیه خودمان را بیشتر جذب میکنیم

بی آنکه بدانیم چرا؛ فقط میگوییم : زمانه ی بدی است! 

فوت کن

سطحی نباش!

قدم اولش این است که به هر آدمی اتفاقی موضوعی که میرسی اول یک فوت بکنی

 بعد ببین چیزی که ازش مانده چیست آن را بفهم!

گره کور

خدایا گاهی وقتها از دست آدم کاری برنمی آید

من به " گاهی وقتها" در زندگی ام رسیده ام!

لطفا کاری کن که سخت محتاج کن ف یکون تو هستم

اگر عاشق شدی صبور باش

اگر بگی یکوقت میترسد فکر میکند قرار است بیچاره اش کنی

صبر کن! پنجاه سال صبر کن تا نوه دار شود بعد برای نوه اش تعریف کن پدربزرگت را دوست داشتم خدابیامرز روح لطیفی داشت:)

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی*

اکنون کجاست

چه میکند

کسی که فراموشش کرده ام

عباس کیارستمی

* عنوان از سعدی

گر با همه کس همچو منی وای همه*

میدونم یکی بوده!

شاید هنوزم هست

اما من جرئت ندارم بگم چرا هست...

*عنوان از ابوسعید ابوالخیر

اتاق تاریک

گفت همه ی بدیها تو یه اتاقه که کلید اون اتاق دروغه

گفت دروغ نگو

زن زندگی

جوری که خواسته باشد گربه را دم حجله بکشد ؛ گفت: جز رصدکردن من کاری نداری؟! 

 زن فقط جواب داد: درست میگی، ببخشید.

بعد فکرکرد همه ی مردها چیزهایی دارند که دوست ندارند کسی بفهمد...