۲۰ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

عرض تسلیت

برای ختم یک شخص نود ساله وقتی فقط یک آشنای نزدیک حساب میشوید سرتاپا مشکی نپوشید

چون ممکن است عزیزان درچه یک خاکستری و سورمه ای و یشمی پوشیده باشند و رفتار شما " عمه کتی بازی" تلقی شود! :)

جفت های غمگین

دو تا تیک که قرار نیست رنگی بشه

قرار نیست بهش جواب بدی

دو تا تیک حاشیه ی پیام که قراره آخرین نشونه ی حیات تو باشه برای کسی که ...

نقاشی با رنگهای خوراکی

اجاق گاز خونه ی بعضی ها دفتر خاطرات آشپزخونست

از قرمه ی شنبه و قیمه ی یکشنبه و باقالی پلوی دوشنبه و آش سه شنبه بقایایی به یادگار داره

ذهن اجاق را از این همه خاطره پاک کنید اگر از کنار چنین گازهای غمگینی رد میشید.

سوت بلبلی

نشسته بودم و غصه میخوردم که این وقت نازنین را اگر بجای هیچ صرف یک چیزی میکردم لابد اتفاقی می افتاد

در این هفت سال اگر سیگاری میشدم احتمالا یاد میگرفتم با دود حلقه درست کنم!

بعد شنوندگان عزیزی که باید نقش هم غصه های مرا ایفا میکردند قهقهه زدند.

همون بهتر که نگفتم برای یادنگرفتن سوت بلبلی هم غصه دارم!

سرگردانی

گفت : هیچ کس تا حالا نبوده که فکر کنم سالها میتونم کنارش زندگی کنم

حرفای منو کسی نمیفهمه؛ درک نمیشم. خیلی تنهام ...

گفتم: یه وقتی احساس میکنی یه آدمی رو واسه همیشه میخوای

دلت میخواد یکی بمونه؛ حتی اگه اون یکی یه" اره برقی " باشه که نه درکت میکنه نه حرف میفهمه.

گر دست دهد ...

زنها با گوش و مردها با چشم عاشق میشوند
من اما با " دست " !
همه ی کسانی که دوست دارم با تصویری از دستانشان در ذهنم تداعی میکنم
نه چشم؛ نه خال لب و نه هیچ چیز دیگر
فقط شکل و جزئیات دستهایشان...

از آن بترس که سر به تو دارد

آنهایی که سکوت میکنند بالاخره یک روز به زبان می آورند همه ی چیزهایی را که خیال میکردید نمیدانند
 آن روز نمیتوانید جواب بدهید,حیرت و تعجب و ناباوری آنوقت آدم را خفه میکند