۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

منطقه پرواز ممنوع

چشمهات خیلی زیباست.

از نگاهت سخت میشه چشم برداشت.

فصلِ رُستن

به دانه ای می ماندم که ترک خورده تا بروید...

بال درآوردم

هرچیزی که با فرکانس خودم و راه تازه و جریان تازه زندگیمهمخوانی نداره رو رها میکنم.

اشا

سکوت ابدی

بیش از اینها 

آه آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماند.

فروغ فرخ زاد

تله ی خودفریبی

در خلال 175 دقیقه جلسه رییس گفت: 

آدم دروغ هایی که به خودش میگه رو خیلی زودتر از دروغ هایی که به دیگران میگه باورش میشه.

لزوما دروغ نه؛ ولی جدی گرفتن یک خطای تحلیلی یا شناختی از چی ناشی میشه؟ میخوام وقت بذارم دروغ هایی که به خودم گفتم رو پیدا کنم.