۳۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

غبارِ غم برود ، حال خوش شود خافظ

سفر بود.نمیشد هر روز تماس بگیرم بگویم دلتنگم.وقت نداشت.
چند برگه آ چهار چسباندم به داخلِ کمد و روی کاغذها شرح حال مینوشتم.
هجده روز بعد که برگشت دید.جلویِ کمد نشسته بود میخواند و قطره قطره میچکید روی کلمات.

تنهایی زندگی را بلدی؟

آدمهایی که تنهایی های لذت بخش دارند همراه های بهتری هستند.بهتر به معنی قوام یافته تر و قابل اعتمادتر.
افرادی که بلدند تنهایی، حس خوب برای خودشان خلق کنند دیگران برایشان گریزگاه تنهایی نیستند.

در انتظارم که با تو گویم حدیث هجران را*

حرف هایی هست که اگر بگویم دلت چهل منزل دور میشود از من
و اگر نگویم خیانت کردم به حرف هایی که امانت توست نزدِ من.
با نزدیک و دور بودنت؛ با این نداشتنِ در عینِ داشتن چه کنم!

تناسب

باور کردم پادشاه فصل ها پاییز است و بهار عمر میانسالی :)

اگر صدای افکارِ همدیگر را می شنیدیم

میگفت" تو همه ی این سال ها با هیچ کس انقدر خودم نبودم، هر چی هست بهت میگم."
من دلم میخواست همان آدمی که دیگران می دیدند ببینم. دیگران در او یک فرشته می دیدند و من یک آدم!
 دیگر فهمیده بودم در زندگی هرکس کلی حقیقت وجود دارد که دانستنش به کار ما نمی آید.

نجات بخش

از هر مهمانی ای که برمیگردیم تا مدتها سرحال است از دیدن همه کنار هم؛ شلوغی را دوست دارد. من اما شبیه خانه های بعد از مهمانی؛ وقتی برمیگردیم روحم نامرتب است. میخزم در خلوتم که خودم را از نو بچینم.

خیالِ مجسم

نشسته بود روبه روم و من داشتم به دختری نگاه میکردم که پیش ترها میشناختمش...

آدم تازه ای شده بود، هر چه بیشتر میگفت به چشمم زیباتر می آمد. بالغ تر فهیم تر و دلبرتر.

حسنِ خطا

خوبیِ هر اشتباهی، هر تجربه ای این هست که بعدش متوجه میشی به چی تعلق نداشتی یا دقیقا چی نمیخوای، البته هزینه ی خطاها متفاوته. هر انتخابی در زندگی میتونه درست ترین نباشه اما اشتباه هم نباشه. مهم اینه که هزینه ی انتخابمون چی هست!

چرا نه در پیِ عزمِ دیار خود باشم*

گفت چه آرزویی داری؟ یه لیست از موارد مختلف گفتم.
گفت اینها وظایفت هست، آرزو چی؟ برای خودت فقط.
الان از آن پاییز پنج سال گذشته و من یاد گرفتم چیزهایی که فقط به کار خودم می آید و نه دیگران، بی مصرف نیست.
*عنوان از حافظ

ذخیره عاطفی

همین گاه را خوب کار کنیم خوب عشق بورزیم و در هر چه هستیم با تمام جان باشیم، فردا شاید این آدم و این موقعیت نبود؛ آن وقت غم کمتری داریم و کمتر در گذشته شناوریم.