۱۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

زندگی جای دیگری نیست

دنیا یک وجه وحشی و زمخت دارد یک روی عصیانگر و خشن که کنار بخشی دیگر پر از ملاحت و لطافت و ظرافت و شکوه است قرار گرفته,
دنیا دو رو نیست اما درک یکپارچی  این همه تناقض کار سختی ست برای من.

روزی که رسید

4 صبح بیدار شدم ماه قرص کامل بود زمین خیس از بارش باران

از خانه که بیرون زدم صدای اذان می آمد فکر کردم امروز که بله ی تاریخی ات را میگویی !

تاریخت را خوب بساز.

اگر لذت ترک لذت بدانی*

میخواستم به او بگویم دلم میخواهد در سکوت کنارت قدم بزنم؛ اما نگفتم!
کلمه هایم هدر میرفت؛سکوت کردم چون نمیفهد این چیزهای مهم را :)
*عنوان از سعدی

هزار مرتبه این جمله را هدر دادم*

جیب هایم را از دوست داشتنت خالی کردم اما چه کنم تن پوشم از جنس مهر توست.

عریانی را خوش ندارم ولی گاه آدم مجبور میشود ناخوش شود.

*عنوان از حامد ابراهیم پور

این نشان ظاهرست این هیچ نیست*

با خودم درگیر شدم .من خیلی گله میکنم خیلی معترضم خیلی ناله میکنم؟چی پس ؟

یکی در گوشم گفته خیلی مظلوم نمایی میکنی همیشه و من مبهوت موندم با خودم که اون حرفی که گفت واقعا من بودم؟

*عنوان از مولانا

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم*

گفت: " چند ماه یکبار سیگارو ترک میکنم ؛ دیگه حسابش از دستم در رفته.

اوایل ترک میکردم که معتاد سیگار نباشم الان ترک میکنم که یه مدت ازش دور باشم

دوباره که میرم سراغش از قبل بیشتر دوستش دارم""

*عنوان از مولانا

سکه ی زندگی دو رو دارد*

نزدیک پله برقی مترو بودم دیدم خانومی ایستاده و دارد به حرکت پله برقی نگاه میکند.
گفتم خانوم  نترسید دستتون بدین به من بیاید
گفت نمیترسم! فقط نمیتونم بهش اعتماد کنم پام و روش بذارم.
*عنوان از فاضل نظری

خودفریبی

تنها کسی را میتوان فریب داد که او پیش تر خود را فریب داده باشد.

علیرضا ایرانمهر

ازین به بعد سفر مقصد نهایی ماست*

پیش از آمدن جنازه رسیدیم سر قبر؛ برف می بارید

فکر کردم به تاریکی به تنگی دیدم هیچ کدامش دردآور نیست اما سرمای خاک خیس...

خدایا لطفا مرا یک جای گرم بمیران نرم بودنش در اولویت نیست.

*عنوان از فاضل نظری

بوی خوش اسفند

مهر؛ نور است
بگذارید به جانتان بتابد.