۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

الان آرومی؟!

موهام رو بافتم که بیام ببینمت

ندیدمت

موهام ماههاست که هنوز بسته ست.

شبت آرام،الهی

روبه رو

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره روبه رو

شرح دهم غم تو را نکته به نکته موبه مو

گفت قدر من رو وقتی میدونی که ....

اون که اتفاق افتاد.ازت شرم میکنم.