ترنم تیر ماه امسال سه ساله میشه.
ایشون وزنه ی مهمی هست در زندگی من
وجودش یه رویاست که حقیقت پیدا کرده...
لبخندهاش برق چشمهاش خوش اخلاقیش بدون جنگ و خونریزی سرزمین قلب ما رو تصرف کرده.