۱۰۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

قسم به عشق که دروازه ی سپیده دم است*

امشب رفتیم ردیف آخر سینما نشستیم که نتونه کل فیلم رو ببینه؛ آخرای فیلم که فضای فیلم بهتر شد نشوندمش روی دسته صندلی و قدش رسید و چیپس خوران گفت چقدر آدم های زیاد دارن تلویزیون نگاه میکنن.

لفظ ننه رو نمیدونم از کجا یاد گرفته اما تو مسیر برگشت که دست در دست داشتیم کنار تیم هیئت همراه راه می اومدیم گفت دوست دارم دندونام بریزه زودتر بزرگ شم بشم ننه ترنم :)

ستاره ی سهیل

گفت حواست کجاست که منو نمیشنوی؟

گفتم همه ی حواسم با شماست.

گفت نیست دیگه؛ نیست.

نمیشد براش توضیح بدم انقدر حواسم بهش بود صداش رو نمیشنیدم. داشت چی میگفت راستی؟!