۱۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

من چرا هرچی فکر میکنم هیچی یادم نمیاد

سال پیش در چنین روزی چند ساعت بود که مادرم را در خاک کاشته بودم به این امید که جوانه بزند. حالا که جوانه نزده فکر میکنم شاید گاهی کمال در سکون باشد...در همین که او پیشه کرده.

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال*

خیلی اتفاقات در زندگی هست که در لحظه دردناک جلوه میکنه اما با گذر زمان ثمر میده و طور دیگه ای به چشم میاد.گاهی از دور که به یک شکست نگاه کنی و جزئی نگری رو پشت سر بگذاری یک موفقیت می بینی. 

زمان دادن و فاصله گرفتن باعث میشه از نظرگاه تازه ای به خودت و جهان نگاه کنی؛ فاصله گرفتن از هر اونچه که بخش مهم جهانت بوده یا هست.

هوس قمار دیگر*

تربیت جهان مصرف گرا به تو میگه هرچیزی انقضا داره؛ پس تا انقضاش تموم نشده استفاده ش کن...این نگاه رو حتی خیلی از ما به روابط هم داریم. همه چیز در سطح لذت لحظه ای تنزل پیدا کرده حتی احساس ما به انسان ها.

جفت شش

زندگی گاهی شبیه تخته نرد میشه.مهره ت رو زدن و بیرون بازی هستی؛ همه ی شش خونه ای که باید ازش شروع کنی دوبل پر شده و تو هرچی جفت میاری بازی نداری...