دیروز یک لبخند پر از قدرشناسی به من زد. منم سلام کردم.

اگر باز همه چی رو خراب نکنه ممکنه از این به بعد همیشه بتونم بهش سلام کنم.