بخش غمگین این روزهام مرگ مادر و پدرم نیست.

اینجاست که فکر میکنم بی ایمان هم میشه زندگی کرد و این یعنی به سطح نازلی از زندگی راضی شدم.

آدمها بدون ایمان مترسک های مزرعه ی جهان هستن و من هم.