اونهایی که میگن مردها همه مغزشون درگیر مسائل جنسی هست تشریف بیارن من به یکسری خانوم معرفیشون کنم که با پس و پیش کردن هر حرف و فعلی یک جمله معنی دار ناجور تولید میکنن که ازش لذت ببرن!