نمیخوام غر بزنم و ناله کنم. عصبانیت حس قدرتمندیه که با این شکل از مواجهه هدر میره. به جاش میخوام انرژی کوبنده این حس رو ذخیره کنم و به سرعت منجر به یک تلاش موثر بشم برای خودم به جای اینکه با بداخلاقی برگردونمش به دیگران.