امروز داشتم به کارشناس مالیاتی میگفتم درباره تقسیط بدهی اجازه بدین با مدیرتون صحبت کنم گفتن مدیر وقت نداره( در اتاقک شیشه ای مدیر کنار پنجره ایستاده بود و چای میخورد) گفتم به هر حال راهی برای ملاقات این پروردگار متعال باید وجود داشته باشه دیگه؛گفت هیچ راهی نیست. منم کارتونو انجام نمیدم میخواستم در حقتون لطفی کرده باشم.