در کشور ما آدم ها برای مواردی که درباره ش حق انتخاب دارن هم تحقیر میشن. پلیس میاد می پرسه چرا پناهگاه نمیری معلم یه طور دیگه ....