فیلم های اصغر فرهادی و پیمان معادی رو بخاطر مردهاش دوست دارم. همه ی مردهاش در سطوح مختلف اجتماعی چند level از واقعیت جامعه بالاترن. فهمیده تر و انسان تر هستن؛ به زنهاش تا حالا دقت نکردم راستش.