امید میخواد با من تماس بگیره پیام میده: وقت داری؟ مزاحم نیستم؟ ولی وقتی میخواد همراهش جایی برم فقط اطلاع میده: راستی جمعه آینده تا بعد از ظهر برنامه داری؛ جایی قول نده.