تو را دوست داشتم؛ چنان که گویی تو آخرینِ عزیزانِ من بر روی زمینی!

و تو رنجم دادی، چنان که گویی من آخرینِ دشمنانِ تو بر روی زمینم!

غاده السلمان