درون همه ی ما یکی داره داد میزنه؛ حالا با ادبیات تتلو و ابارشی نه؛ ولی یه صدای داد هست که مدام تلاش میکنیم نادیده ش بگیریم.