درباره این حرف میزدیم که در بعضی فقدان ها آرامش هست. اما آدم ها گاها با آرامش اخت نمیشن و به هر زوری هست دردسر رو به زندگی برمیگردونن تا عمر بی هیجان طی نشه!