بوی ترشی یکدفعه منو برد! من رو که از بوی تیز سرکه متنفر بودم.فروشنده گفت خانوم تست میکنید؟ در مغازه حس کردم کمی تند هست ولی خریدم آوردم خونه دیدم در مقیاس بزرگتر این تندی باعث میشه ترشی فقط قابل تماشا باشه نه قابل خوردن!