به فرشید گفتم پروازت نشست خبر بده لطفا برادرجان. داره از ماموریت برمیگرده. پیامک فرستادم سالم رسیدی؟ گفت نه مردم الان هم نیروهای امدادی دنبال جعبه سیاه هستن دلیل سقوط پیدا کنن. خواب نداری تو فاطمه؟!