خیلی چیزها هست که دو سال پیش؛ پنج سال پیش و بیشتر و کمتر میتونست من رو فلج کنه اما الان فقط کمی غمگینم میکنه. خیلی چیزها میتونست غمگینم کنه که الان نمیکنه.سن جذابی هست برای من؛ هر روز رشد روحی و قدرت خودم رو بیشتر می بینم.