امروز و فردا همه معنویت زده ایم و شور حالمون رو تحت الشعاع قرار داده. اما به واقع پرهیز و درستکاری و تقوا داشتن اصلا کار آسونی نیست. گذشت کردن وقت اضطرار و احتیاج. گذشتن از آنچه که دوست داریم ساده نیست.

ما از اونچه دوست داریم نمیتونیم بگذریم؛ یا بسیار سخت میتونیم.