از وقت تهدید کردن با " ترکت میکنما" ، " دیگه منو نمی بینی ها" و .... خیلی وقته گذشته. چون طرف مقابلتون ممکنه باور کنه شبانه چمدان ببنده و بره.
اگر کم توجهی، بی مهری یا رفتار گزنده ای می بینید سعی کنید بدون ناامنی دادن درباره ش حرف بزنید و حلش کنید.
زمان عشق های یگانه تموم شده؛ دیگه رنج کشیدن برای عشق تقدیس نمیشه.
الان عمر و زندگی ماست که یگانه ست.