دنیا ارث پدری من نیست که اگر بود هم سهم الشراکه ای بود. فلذا ای عزیزی که دوستت دارم و چشم دیدنت رو ندارم باید یادبگیرم با بودنت کنارم یه طوری کنار بیام؛ حالا چه طوری؟!