نشستم دارم کنار بیمارجان که طبیب دل مجروح ماست سریال شبکه ۳ رو می بینم. خانوم روانشناس میفرمایند من نمیخوام به ارغوان قرص و دارو بدم و لازمه خودباوریش رو تقویت کنیم.

نویسنده سریال رسانه ملی نمیدونه: روانشناس دکترا هم بگیره نمیتونه دارو بده! و روانپزشک مشاوره نمیده!