خودتون رو خوب بشناسید و طرف مقابل رو کمک کنید شما رو بشناسه.

با بازی های پیچیده همدیگه رو خسته نکنید. به هم دقت کنید. ابتدای رابطه یاددشت کنید هر روز اطلاعاتی که از هم به دست میارید. ما تاریخ تعویض فیلتر هوا و تسمه تایم ماشینمون رو یادداشت میکنیم اینکه قطعا از اون مهم تر هست!!

وقت بگذارید به هم فکر کنید؛ به همون کج و کوله ای که دوست دارید فکر کنید نه اینکه با خیالپردازی و کمالگرایی یک آدم آرمانی در ذهنتون بسازید.