خانواده هنوز فکر میکنن من فاطمه کوچولوی ۵ ساله ام که موهاشو خرگوشی می بستن و سارافون سفید صورتی می پوشوندن که بره مهدکودک؛ لذا هر سال تعدادی عروسک هدیه میگیرم. خوب البته امسال جرئت کردم هدایا رو هدیه دادم به صورت یکجا و الان حس میکنم دل کندن چقدر آدم را سبک میکند. دل کندن یه لذته؛ و دل بستن...رنج دوست داشتنی مت انسانهاست.