سالم زندگی کردن ربطی به میزان اعتقادات مذهبی نداره ربطی به طبقه اجتماعی و تحصیلات و استطاعت مالی نداره. سالم زندگی کردن یک سری اصول مشخص داره که کلمبیا و ایران یکسان هست.