میتونم موهامو ببافم اما دلم خواست برم بشینم جلوی بابا شونه رو بدم دستش بگم شما موهامو بباف.

بابا همیشه یک مدل می بافه؛ اما دستاش که بین موهام پیچ و تاب میخوره حالم عوض میشه. یه شادی مطبوع و امن به حالم تزریق میشه.گاهی یه کاری رو میتونیم خودمون انجام بدیم اما از دیگران درخواست میکنیم که بگیم برامون مهمن و هستن . بودن کسی رو که براتون مهمه دست کم نگیرید.