عادت ها کم کم تغییر میکنن. یک وقتی من بدون تلویزیون می مردم الان اصلا یادم نیست آخرین بار که تلویزیون دیدم چند ماه پیش بوده. ما کم کم تغییر می کنیم و یاد میگیریم خیلی چیزها برامون مهم نباشه.