بهار امسال به دلیل حجم کارش بهار سختی هست.سخت ترین بخش این بهار فروردینش بود. فروردین امسال بیش از هر وقت دیگه ای نوشتم؛ زندگی گاهی باعث سایش روح میشه در اون لحظه ها نوشتن کنسرو اسفناج هست و من تنبل ترین ملوان زبل جهان!