هروقت یک دسته گل اساسی به آب میدم؛ میخزم در خودم.

الان باز یه دسته گل اساسی به آب دادم و حس جسم پلاستیکی ای رو دارم که در مجاورت حرارت قرار گرفته.

یه چیزی شبیه مچاله شدن.