امروز خدمت تمام آقایونی که در فضای کاری خانوم ها رو "زن" نمی بینند تبریک جانانه میگم.