گفتم یه آهنگی که دوست داری؛ گفت آی دل خودم‌‌. علیرضا طلیسچی.
بعد از رفتنش گوش دادم و فکر کردم این همه غم برای ۱۷ سالگی چقدر زیاده...