گفتم دیشب کابوس دیدم؛ یه خواب وحشتناک! پرسید چی دیدی؟ گفتم فروردین ۹۷ شده بود.گفت مگه فروردین ۹۷ چک داری که کابوسه؟! گفتم بدتر از چک! همیشه از یک ماه قبل از تولدم حس میکنم چقدر بدهی وصول نشده دارم به خودم.
* عنوان از فاضل نظری