از هفت سالگی همیشه به این فکر کرده ام که بالا رفتن سن خوب است یا بد.
نوزده سال از هفت سالگی م گذشته و حس میکنم به جواب رسیدم. بالا رفتن سن اتفاق مبارکی ست. اشیا، آدم ها، ارتباطات ، حس ها و عقلانیت شکل تازه ای به خودش گرفته. شبیه کودکی که تازه یاد گرفته بدنش را لمس کند و از این کار شگفت زده میشود؛ لذت می برم از کشف و شهودی که موهبت این سن است.