گفتم این آیه به قدری زیباست که اگر الان یه کشور غیراسلامی بودم و از مسلمونها پیش زمینه  ذهنی نداشتم ایمان میاوردم! 

عنوان بخشی از آیه ۱۸۶ سوره بقره