فکر میکنم وقتی عصبانی میشیم و خشم بروز پیدا میکنه دلیل بر این هست که حجم ورودی های منفی روان از ظرفیت داخلی روحمون بیشتره! احتمالا باید ورودی خاصی رو محدود کنیم یا ظرفیت بالا ببریم یا هردو!