کبک ها مبلغ سبک جالبی از زیست هستن؛ همین اصطلاح سر در برف کردن.
وقتی نمیتونیم راه حل پیدا کنیم و مشکل انقدر بزرگه که دو نسل قبل تر و سه بعدتر از ما رو می بلعه بهتره یه برفی پیدا کنیم که فقط افق دید ما رو تامین کنه ولو اینکه راهگشا نباشه.
*عنوان از فاضل نظری