چقدر مصرع آرامش بخشی هست. مخصوصا وقتی حس میکنم دنیا داره روحم رو رنده میکنه.
*عنوان از شهریار