لطفا همه کارها رو خودتون انجام ندین حتی اگر قدرتمندین.اجازه بدین آدمها با محبت های ساده براتون اعلام حضور کنن. لطفا خدا نباشید و با بی نیازی افراطی به تنهایی خودتون و دیگران دامن نزنید.