ساعت دو و نیم شب داریم با هم از شبکه یک راز بقا تماشا میکنیم و به میمونها می خندیم؛ ناظر پخش شبکه احتمالا خودش خوابه :) الان دلم میخواد زمان نگه دارم که صدای خنده اش قطع نشه.