"یه حبه قند"به دلایل متعدد دوست دارم.پسند هر بار می بینم فکر میکنم باید بیشتر صبر کرد کامل تر تلاش کرد امیدوار بود و به دوست داشتن ادامه داد.بخش آخر سخت تر از همه ست.اما جز اینها ستون های دیگه ای برای سرپا نگه داشتن خونواده نمیدونم.