وقتی از یک فرد یا شیء توقع بیش از حد متعارف داریم قطعا او یا آن را در معرض شکست قرار میدهیم. چه رفیقمان چه دستگاه آبمیوه گیری!